Strona główna » Aktualności » Zapoznaj się z ofertą ubezpieczenia fotowoltaiki

Zapoznaj się z ofertą ubezpieczenia fotowoltaiki

ubezpieczenie fotowoltaiki

Zapoznaj się z ofertą ubezpieczenia fotowoltaiki

 

Co to jest i jak działa instalacja fotowoltaiczna?

Instalacja PV oaz sposób jej funkcjonowania są stosunkowo proste.  Produkowanie energii elektrycznej przez panele fotowoltaiczne jest możliwe dzięki zjawisku nazywanemu efektem fotowoltaicznym. Zjawisko to polega na tym, że w półprzewodniku powstaje siła elektromotoryczna. Co to oznacza? Najprościej rzecz ujmując w jego wyniku energia słoneczna zostaje zamieniona na prąd stały, a dochodzi do tego w ogniwach fotowoltaicznych, z których składają się panele słoneczne.

Na początku w skrócie opisaliśmy działanie i wykorzystywanie słońca dzięki panelom fotowoltaicznym. Jednak celem naszego artykułu jest przedstawienie Państwu zakresu ochrony ubezpieczenia tych paneli jak również dla zainteresowanych przedstawienie kalkulacji składki.

Przedmiot Ubezpieczenia :

 • instalacje fotowoltaiczne i kolektory słoneczne wraz z instalacją i wyposażeniem technicznym umożliwiającym ich użytkowanie, sprawne i gotowe do użytkowania, znajdujące się poza obszarem bezpośredniego zagrożenia powodzią;
 • instalacje zamontowane na budynkach mieszkalnych, gospodarczych i budowlach (konstrukcjach na stale związanych z gruntem).

Nasza ochrona obejmuję :

 • szkody spowodowane zdarzeniami losowymi m.in. grad, huragan, czy uderzenie pioruna) polegającymi na fizycznym uszkodzeniu, zniszczeniu lub utracie instalacji lub ich elementów:
 • utratę lub zniszczenie instalacji lub jej elementów wskutek kradzieży, wandalizmy lub dewastacji;
 • koszty akcji ratowniczej, a także koszty poniesione w związku z zabezpieczeniem instalacji przed bezpośrednim zagrożeniem szkodą.

Charakterystyka produktu :

 • ubezpieczenie dedykowane klientowi indywidualnemu
 • prosta i intuicyjna ścieżka zakupu online
 • suma ubezpieczenia jest równa wartości instalacji
 • ubezpieczenie uwzględnia specyficzne potrzeby ochrony właścicieli instalacji OZE
 • funkcjonuje niezależnie od innych polis, które posiadasz np. ubezpieczenie domu.
 • szeroki zakres ryzyk nazywanych z uwzględnieniem kradzieży i dewastacji
 • okres ochrony 12 miesięczny.

Ważne informację :

 • możliwość ustanowienia cesji na bank – ubezpieczenie dostosowane do sytuacji kiedy instalacja jest przedmiotem kredytu,
 • ubezpieczonym może być instytucja finansująca np. Urząd Gminy,
 • do skalkulowania składki ubezpieczeniowej wystarczy podanie wartości instalacji,
 • możliwość wykupienia franszyzy za dodatkową składką.
 • w razie wystąpienia szkody ochroną objęte są ponad sumę ubezpieczenia – uzasadnione i udokumentowane koszty uprzątnięcia pozostałości po szkodzie do 10% sumy ubezpieczenia;
 • ochrona obejmuję koszty związane z postępem technologicznym do 20% wartości szkody
 • pamiętaj, aby zapewnić wymagane zabezpieczenia przeciwkradzieżowe, a zdarzenie zgłosić na policję.

 

 


Kliknij tutaj – Oblicz składkę już dziś !

Oferujemy produkty i usługi dostosowane do potrzeb zmieniającego się rynku. Jednak niezmiennie najważniejszy jest dla nas klient. Możesz mieć pewność, że zawsze zaproponujemy skrojone na Twoją miarę najlepsze rozwiązania.
Paleta naszych produktów obejmuję ubezpieczenia: komunikacyjne, osobowe, rolne, majątkowe, podróżne, zdrowotne, oraz dla małych i średnich przedsiębiorstw.