Strona główna » Aktualności » Indywidualne ubezpieczenie na życie AXA oddział w Białej Podlaskiej

Indywidualne ubezpieczenie na życie AXA oddział w Białej Podlaskiej

ubezpeiczenie axa

Indywidualne ubezpieczenie na życie AXA oddział w Białej Podlaskiej

 

 

Do ubezpieczenia może przystąpić każda osoba (nawet bezrobotna) od 18 roku życia.
Nie musisz być zatrudnionym w dużej firmie aby mieć grupowe ubezpieczenie na życie.Do tej pory tylko pracownicy mogli otrzymać świadczenie np. za urodzenie się dziecka, śmierć rodziców i teściów, czy za każdy dzień pobytu w szpitalu.

Teraz to samo możesz mieć nawet jeśli jesteś bezrobotnym, rolnikiem, prowadzisz jednoosobową działalność gospodarczą itp.

 

Dlaczego miałbyś skorzystać z tego ubezpieczenia ?

 • sam określasz zakres ubezpieczenia i maksymalną wysokość przyszłych świadczeń komponując swoją polisie w oparciu o umowę podstawową i wybrane umowy dodatkowe.
 • konstruując swoją polisę możesz skorzystać z dowolnej ilości umów dodatkowych, na przykład na wypadek poważnej choroby ( w tym nowotwór ), pobytu w szpitalu, operacji czy też przejęcia opłacania składek na wypadek niezdolności do pracy
 • dzięki umowom dodatkowym, w przypadku trudnych sytuacji (np. choroba lub wypadek), masz możliwość korzystania z przydatnych pakietów świadczeń dodatkowych, które pomogą Ci szybciej dojść do zdrowia, dzięki nim możesz m.in. szybciej rozpocząć rehabilitację, skorzystać z wizyt u u lekarzy specjalistów czy np. zasięgnąć porady psychologa
 • z myślą o zabezpieczeniu swoich dzieci masz możliwość zapewnienia im renty na wypadek Twojej śmierci np. dzięki umowie dodatkowej na wypadek osierocenia dziecka w wyniku nieszczęśliwego wypadku lub z innych przyczyn
 • możesz kupić ubezpieczenie jako singiel i w dowolnym momencie rozszerzyć zakres ochrony na współmałżonka lub partnera życiowego – dzięki elastycznej konstrukcji ubezpieczenia cały czas korzystasz z jednej polisy niezależnie od swojego statusu rodzinnego
 • zarówno Ty, jak i Twój współmałżonek czy też partner i dzieci,, otrzymujecie dostęp do bezpłatnego pakietu usług assistance AXA 24, który został przygotowany z myślą o szybszym powrocie do zdrowia czy lepszej sprawności, w trudnych sytuacjach możesz skorzystać ze świadczeń o wartości do 6000 zł

 

Wykupując umowę dodatkową rozszerzasz zakres ubezpieczenia w umowie podstawowej w taki sposób, aby dopasować zakres ubezpieczenia jak najlepiej do swoich potrzeb.

 

Wybierając ubezpieczenie Plan Ochronny AXA w oddziale w Białej Podlaskiej możesz zabezpieczyć się dodatkowo na wskutek :

 • śmierci
 • śmierci w następstwie nieszczęśliwego wypadku,
 • śmierci w następstwie wypadku komunikacyjnego,
 • trwałego i poważnego uszczerbku w następstwie nieszczęśliwego wypadku,
 • osierocenia dziecka w następstwie nieszczęśliwego wypadku,
 • poważnego zachorowania
 • pobytu w szpitalu,
 • operacji medycznej
 • niezdolności do pracy z gwarancją przejęcia opłacania składek.

 

Dodatkowo posiadamy jeszcze ubezpieczenia AXA MEDI, które zapewnia ochronę na wskutek takich zdarzeń jak :

 • pęknięcia i złamania kości,
 • urazy kręgosłupa
 • urazy głowy
 • zwichnięcia
 • skręcenie stawu

 

wybierając AXA MEDI dodatkowo możecie skorzystać z przydatnych usług medycznych, dzięki którym szybciej powrócisz do zdrowia. AXA MEDI zapewnia m.in. :

 • konsultację lekarzy specjalistów np. (ortopeda, kardiolog, chirurg)
 • rehabilitację
 • pomoc w dostępie sprzętu rehabilitacyjnego
 • dostęp do badań : USG, RTG, Laboratoryjne.