Strona główna » Aktualności » Opóźniony lot? O odszkodowanie będzie łatwiej…

Opóźniony lot? O odszkodowanie będzie łatwiej…

lot odwołany

Opóźniony lot? O odszkodowanie będzie łatwiej…

Pasażerom samolotów walczących o odszkodowania za opóźniony lub odwołany lot, zniszczony bagaż czy niewpuszczenie na pokład będzie łatwiej.

W razie odmowy wypłaty odszkodowania nie trzeba będzie kierować sprawy do sądu. Pomoże Rzecznik Praw Pasażerów, który został powołany przy Urzędzie Lotnictwa Cywilnego.

Rzecznik Praw Pasażerów został wpisany do rejestru podmiotów uprawnionych do pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich. Według Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, rozwiązywanie problemów z przewoźnikami, ale także biurami podróży i sprzedawcami biletów lotniczych będzie dzięki temu szybsze. Postępowanie będzie musiało zakończyć się w ciągu 90 dni. Co ważne, będzie darmowe – zarówno dla klienta jak i przewoźnika.

Postępowanie będzie mogło być prowadzone zarówno w języku polskim jak i angielskim, w postaci elektronicznej lub papierowej, a więc bez wymogu obecności stron lub ich przedstawicieli, o ile zgodzą się na to obydwie strony.

Co ważne, jeśli pasażer po odrzuceniu reklamacji i odmowie wypłaty odszkodowania zdecyduje się złożyć pozew przeciwko linii lotniczej lub biuru podróży, będzie musiał dołączyć informację, dlaczego nie podjął próby mediacji za pośrednictwem Rzecznika Praw Pasażera.

Oprócz Rzecznika Praw Pasażerów, w rozwiązywaniu sporów konsumenckich pomagają m.in.: Inspekcja Handlowa, Izba Gospodarki Elektronicznej, Rzecznik Finansowy i Sąd Polubowny przy Komisji Nadzoru Finansowego, Arbiter Bankowy, Prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej, Koordynator ds. negocjacji przy Prezesie Urzędu Regulacji Energetyki, Rzecznik Praw Pasażera Kolei i Centrum Polubownego Rozwiązywania Sporów dot. Żywności.