Strona główna » Aktualności » Ubezpieczenia Rolne – już czas!

Ubezpieczenia Rolne – już czas!

Rolne - Szewczuk

Ubezpieczenia Rolne – już czas!

Rolnik prowadzący swoje gospodarstwo rolne z pewnością nie raz w roku jest narażony na sytuację mogące zaszkodzić osobom trzecim.

Kto ma obowiązek ubezpieczenia Gospodarstwa Rolnego?

Obowiązek ubezpieczenia spoczywa na każdym Rolniku, który w imieniu prawa posiada areał rolny przekraczający 1 ha.

Kim jest Rolnik w świetle prawa?

Rolnik to osoba fizyczna, która ma w posiadaniu lub jest we współposiadaniu gospodarstwa rolnego.  Przy czym gospodarstwo rolne to obszar użytków rolnych przekraczający w sumie powierzchnię jednego hektara, przynajmniej w części podlegających opodatkowaniu rolniczemu.

Co to jest Gospodarstwo Rolne?

Gospodarstwo Rolne to obszar użytków rolnych, gruntów pod stawami oraz sklasyfikowanych, jako użytki rolne gruntów pod zabudowaniami, przekraczający łącznie powierzchnię 1,0 hektara. Jeżeli podlega on w całości lub w części opodatkowaniu podatkiem rolnym, a także obszar takich użytków i gruntów, niezależnie od jego powierzchni, jeżeli jest prowadzona na nim produkcja rolna, stanowiąca dział specjalny w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Możliwość rozszerzenia obowiązkowego ubezpieczenia


WARTOŚĆ ODTWORZENIOWA I RZECZYWISTA

Sumę ubezpieczenia budynków ustala Ubezpieczający odrębnie dla każdego budynku w jednej z poniższych wartości:

  1. nowej dla budynku:
    – mieszkalnego, jeżeli stopień zużycia nie przekroczył 60% USTAWA: <–> gdy stopień zużycia nie przekracza 10%
    – gospodarczego, jeżeli stopień zużycia nie przekroczył 50% USTAWA: <–> gdy stopień zużycia nie przekracza 10%
  2. rzeczywistej w pozostałych przypadkach.

ODPOWIEDZIALNOŚĆ CYWILNA W ŻYCIU PRYWATNYM

Pamiętaj, że obowiązkowe ubezpieczenie OC Rolnika chroni Cie tylko od szkód związanych posiadaniem gospodarstwa rolnego. Na wypadek innych szkód, np. spowodowanych przez dzieci, zwierzęta domowe czy podczas jazdy na rowerze, warto wykupić dodatkowe ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej w życiu prywatnym. Ubezpieczenie obejmuje wszystkich domowników na terenie całego świata, z wyłączeniem USA i Kanady.

RZECZY OSOBISTE POZA GOSPODARSTWEM ROLNYCH W RAZIE RABUNKU

Chroń siebie i bliskich także poza swoim gospodarstwem. Zawsze mamy przy sobie przynajmniej kilka ważnych dla nas przedmiotów jak portfel, telefon, klucze czy dokumenty, a nawet samą ulubioną torebkę. W przypadku rabunku ubezpieczenie pozwoli spokojnie zakupić nowe rzeczy.

Szczegółowy zakres ubezpieczenia, przed czym chronimy oraz co chronimy znajdą Państwo TUTAJ