Strona główna » Aktualności » Ubezpieczenie Studenta – NNW

Ubezpieczenie Studenta – NNW

OC NNW Studenta

Ubezpieczenie Studenta – NNW

Ubezpieczenie NNW dla studentów

  • 10% zniżki przy zakupie on-line z użyciem kodu rabatowego lokalnego Pośrednika.
  • Ochrona ubezpieczeniowa obejmuje następstwa nieszczęśliwych wypadków mających miejsce 24h/dobę na całym świecie.
  • NOWOŚĆ Usługa zdalnego zawarcia umowy z pomocą/wsparciem lokalnego Pośrednika
  • Po zakupie on-line Twoja polisa wraz z załącznikami zostaje automatycznie przesłana na Twój adres e-mail wskazany w formularzu.
  • Nikt nie narzuca Ci ubezpieczenia – sam wybierasz zakres ochrony ubezpieczeniowej.
  • Uczelnia nie jest Ubezpieczającym, wówczas nie musisz przychodzić do Dziekanatu po warunki umowy, nr polisy oraz tzw. zaświadczenie o objęciu Ciebie ubezpieczeniem, niezbędnym do likwidacji roszczenia.
  • Całodobowy dostęp do warunków ubezpieczenia i likwidacji szkody na portalu bezpieczny.pl/szkoda.
  • Uproszczony sposób zgłaszania roszczeń na podstawie skanów/kopii/zdjęć bezpośrednio na portalu bezpieczny.pl
  • Do każdej umowy zawartej w systemie on-line na stronie bezpieczny.pl wyznaczamy dla Ciebie lokalnego Pośrednika.

                          Nagłe zdarzenia Studenta

              Suma ubezpieczenia

Śmierć wskutek wypadku komunikacyjnego ?32 000 PLN46 000 PLN55 000 PLN65 000 PLN81 000 PLN
Śmierć wskutek nieszczęśliwego wypadku, zawału serca lub udaru mózgu ?25 000 PLN36 000 PLN40 000 PLN50 000 PLN60 000 PLN
Uraz wskutek nieszczęśliwego wypadku (zgodnie z tabelą), m.in.:
– rany skóry,
– złamania,
– zwichnięcia,
– skręcenia,
– wstrząśnienie mózgu,
– utrata zębów stałych.
Około 400 urazów oraz uszczerbków wymienionych w OWU 100% SU?
24 000 PLN34 000 PLN42 000 PLN50 000 PLN60 000 PLN
1% SU240 PLN340 PLN420 PLN500 PLN600 PLN
Pobyt Ubezpieczonego w szpitalu wskutek nieszczęśliwego wypadku (maksymalnie do 180 dni, płatne od pierwszego dnia pobytu) ?5 400 PLN
30 PLN / dzień
7 200 PLN
40 PLN/dzień
8 100 PLN
45 PLN/dzień
9 000 PLN
50 PLN/dzień
10 800 PLN
60 PLN/dzień
Zwrot kosztów naprawy, wypożyczenia lub zakupu środków pomocniczych – następstwa nieszczęśliwego wypadku ?2 500 PLN3 000 PLN4 000 PLN5 000 PLN6 000 PLN
Zwrot kosztów leczenia i rehabilitacji, w tym odbudowy zębów stałych – następstwa nieszczęśliwego wypadku ?2 500 PLN3 000 PLN4 000 PLN5 000 PLN6 000 PLN
Zdrowie Studenta
Poważne zachorowanie Ubezpieczonego ?1 000 PLN1 000 PLN1 000 PLN1 000 PLN1 000 PLN

Pobyt Ubezpieczonego w szpitalu wskutek choroby (jednorazowa wypłata świadczenia w przypadku pobytu w szpitalu trwającego minimum 5 dni, maksymalnie 2 świadczenia rocznie)

COVID-19 (koronawirus)
płatne od 2-go dnia pobytu w szpitalu?

200 PLN200 PLN300 PLN400 PLN500 PLN
COVID-19 (pobyt na OIOM)
dodatkowe świadczenie
200 PLN200 PLN300 PLN400 PLN500 PLN
Dodatkowe świadczenia w zakresie
Śmierć rodzica Ubezpieczonego wskutek nieszczęśliwego wypadku ?1 500 PLN1 500 PLN1 500 PLN1 500 PLN1 500 PLN

                            ​