Strona główna » Aktualności » OC w Życiu Prywatnym – czy warto wykupić?

OC w Życiu Prywatnym – czy warto wykupić?

zbita szyba podczas gry w piłke

OC w Życiu Prywatnym – czy warto wykupić?

Takie ubezpieczenie pozwala spać spokojnie tym, którzy wyrządzili szkodę innym.

W zależności od opcji, pod ubezpieczenie mogą być włączeni również nasi bliscy, jak dziecko, małżonek czy partner życiowy. A ponadto zwierzęta domowe, a nawet w niektórych przypadkach – osoby pomagające w domu, jak opiekunka do dziecka, ogrodnik czy osoba sprzątająca.

OC w życiu prywatnym chroni nas w  wielu czynnościach życia codziennego. Zakresem ochrony ubezpieczeniowej objęte będą szkody powstałe w związku z posiadaniem przez Ubezpieczonego domu lub mieszkania, wyrządzone w związku z opieką nad niepełnoletnimi dziećmi, czy powstałe w związku z posiadaniem zwierząt domowych. OC w życiu prywatnym najczęściej obejmuje wyrządzone szkody rzeczowe, ale też tzw. szkody na osobie (obrażenia ciała, inwalidztwo i w skrajnych przypadkach śmierć poszkodowanego).

Trzeba jednak uważać na zakres ubezpieczenia i – w zależności od potrzeb – ewentualnie je rozszerzyć. Przykład z życia wzięty. Kobieta wynajmowała swoje mieszkanie lokatorowi, który spowodował pożar. Była ubezpieczona, jednak tylko na siebie. Za spowodowane straty musiała płacić z własnego portfela, ubezpieczyciel nie wypłacił odszkodowania. Żeby dostać pieniądze to lokator musiałby mieć wykupione ubezpieczenie na siebie.

Każde ubezpieczenie ma swoje ograniczenia i przed jego wykupieniem warto szczegółowo sprawdzić zapisy w umowie. Np. jeśli pies ugryzie listonosza, ale nie był szczepiony, to ubezpieczyciel nie wypłaci odszkodowania. Tak samo, gdy w pieszego rowerem wjedziemy pod wpływem alkoholu czy środków odurzających. Generalnie zasada odnosi się do umyślności działania, nie wypłacone będą też odszkodowania za szkody wyrządzone bliskim osobom.

W sytuacji, gdy uprawiamy sport warto również poświęcić uwagę temu, czy ubezpieczyciel odpowie za szkody powstałe w związku z uprawianiem wszystkich sportów, czy też ograniczy swoją odpowiedzialność do wybranych dyscyplin.

Przy Wyborze odpowiedniego ubezpieczenia powinno się zwrócić uwagę na wysokość sumy gwarancyjnej. Wysokość potencjalnego odszkodowania, szczególnie jeśli w zdarzeniu ucierpi człowiek, może sięgnąć nawet kilkuset tysięcy złotych, a to właśnie suma gwarancyjna określa maksymalny poziom odpowiedzialności ubezpieczyciela.

Zawierając umowę ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej w życiu prywatnym za składkę na poziomie kilkudziesięciu złotych możemy zyskać ochronę nawet na 2 mln złotych.