Ubezpieczenie na życie

Ubezpieczenie na życie

UBEZPIECZENIA DLA OSÓB PRYWATNYCH

  • Ubezpieczenie na życie
  • Ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków
  • Ubezpieczenie chorobowe i zdrowotne
  • Ubezpieczenie zdrowotne

Wszyscy jesteśmy narażeni na przykre zdarzenia, nawet wówczas, gdy staramy się zachować szczególną ostrożność. Z ich konsekwencjami trudno poradzić sobie bez odpowiedniego zabezpieczenia finansowego. Można zapewnić pomoc sobie i swoim najbliższym na wypadek trudnych, nieprzewidzianych sytuacji, wykupując polisę ubezpieczeniową. Oprócz rodzajów ubezpieczeń wymienionych powyżej, oferujemy także inne polisy kierowane do osób prywatnych, m.in. ubezpieczenia komunikacyjne OC, AC i NNW dla kierowców oraz ubezpieczenia wizowe. Życie się zmienia, a wraz z nim warunki naszych ubezpieczeń: można je modyfikować w zależności od Państwa aktualnych potrzeb.