Ubezpieczenia domu i mieszkania

Ubezpieczenie domu i mieszkania

UBEZPIECZENIA MAJĄTKOWE

  • Ubezpieczenie domu jednorodzinnego
  • Ubezpieczenie mieszkania
  • Ubezpieczenie mienia ruchomego
  • Ubezpieczenie stałych elementów mieszkania

Pożar, zalanie, kradzież z włamaniem – te i wiele innych niebezpiecznych sytuacji zagrażają wszystkim właścicielom domów i mieszkań. Wyrządzone szkody pokryje ubezpieczenie domu i mieszkania, należące do grupy ubezpieczeń majątkowych. Dla maksymalnego poczucia bezpieczeństwa, proponujemy Państwu kompleksową ochronę domów i mieszkań wraz z wyposażeniem (elementy stałe i mienie ruchome) oraz budynków i budowli znajdujących się na terenie posesji. Polisa obejmuje ubezpieczenie na życie osób zamieszkałych w chronionym obiekcie. Oferta naszych ubezpieczeń jest elastyczna: przewidujemy dopasowanie polisy do Państwa potrzeb.