Strona główna » Aktualności » Rząd bierze pod lupę wynajem samochodów zastępczych.

Rząd bierze pod lupę wynajem samochodów zastępczych.

1580477824assistance-

Rząd bierze pod lupę wynajem samochodów zastępczych.

W ciągu kilku lat Sądy odpowiedziały na pytania dotyczące wynajmu samochodu zastępczego z OC sprawcy wypadku. Warto podkreślić, że większość znaczących wyroków i uchwał była pozytywna dla poszkodowanych.

Biorąc pod uwagę wyroki Sądów, w sprawie wynajmu samochodu zastępczego z OC sprawcy, ubezpieczyciele byli zmuszeni do traktowania konsumentów jak przedsiębiorców. Mimo wprowadzonych wielu zmian, które był korzystne dla kierowców, wynajem samochodu zastępczego w dalszym ciągu jest tematem bardzo newralgicznym, głównie w relacji poszkodowanego i ubezpieczyciela. Potwierdzeniem takiego faktu jest sprawozdanie sporządzone przez Rzecznika Finansowego. W związku z powyższym Sąd chcę sprecyzować zasady wynajmu auta z polisy OC sprawcy.

Decydujące korekty w kodeksie cywilnym

Korekty odnośnie wynajmu auta zastępczego z polisy sprawcy można uregulować w ramach dwóch aktów prawnych. Pierwszy to ustawa z dnia 22 maja 2003 r. o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych (Dz.U. 2003 nr 124 poz. 1152). Kolejna opcja to dodanie nowych przepisów do kodeksu cywilnego, który zawiera ogólne regulacje dotyczące odpowiedzialności za szkody.

Jak się okazuję Ministerstwo Sprawiedliwości zgodnie wybrało wariant drugi.
W niedawno wysłanym liście do Związku Dealerów Samochodów wspomniany resort potwierdził, że pracuje nad odpowiednimi zmianami przepisów. To dość nietypowe rozwiązanie, ponieważ wspomniany kodeks dotychczas nie regulował tak szczegółowych kwestii związanych z OC komunikacyjnym”

Zmiany w kodeksie nie wszystkim przypadają do gustu.  

W liście do Związku Dealerów Samochodów Ministerstwo Sprawiedliwości informuje o najważniejszych aspektach planowanych zmian. Nowe przepisy będą zobowiązywać ubezpieczyciela do wynajmowania poszkodowanemu z OC sprawcy samochodu zastępczego, który będzie odpowiadać parametrom samochodu uszkodzonego auta. Nowe przepisy mają określić termin wynajmu samochodu zastępczego i zapewniać ubezpieczycielowi prawo do wglądu w dokumentację z naprawy pojazdu. „Co ważne, Ministerstwo Sprawiedliwości chce dać zakładom ubezpieczeń większą kontrolę nad procesem udostępniania aut zastępczych. Dzięki temu nie będzie już potrzebna weryfikacja wysokości stawek i okresu najmu”

Planowane przepisy prognozują, że zakłady ubezpieczeń będą bezpośrednio ponosiły koszty związane z wynajmem auta zastępczego. Wyjątek będzie dotyczyć tych sytuacji, których Ubezpieczyciel nie jest w stanie zapewnić w terminie pojazdu zastępczego. W takiej sytuacji Ubezpieczyciel będzie zmuszony zrekompensować koszty wynajmu według stawek rynkowych. „Zwiększenie roli ubezpieczycieli w procesie związanym z wypożyczaniem samochodów zastępczych raczej nie podoba się innym uczestnikom rynku komunikacyjnego – między innymi wypożyczalniom samochodów. Jeżeli przepisy się zmienią, to tacy przedsiębiorcy będą mieli do czynienia z zakładami ubezpieczeń jako dużymi klientami oczekującymi zniżek”