Strona główna » Aktualności » Ubezpieczenie dziecka NNW – pakiet dla dziecka

Ubezpieczenie dziecka NNW – pakiet dla dziecka

NNW grafika do postu na fb - obowi zuj ca od 26.06.2020

Ubezpieczenie dziecka NNW – pakiet dla dziecka

CO WARTO WIEDZIEĆ O UBEZPIECZENIU?

Pobyt Ubezpieczonego w szpitalu wskutek choroby

Nowość! W przypadku zdiagnozowania COVID-19 wypłata 100% SU jeżeli pobyt trwał min. 2 dni od zdiagnozowania.
Karencja wynosi 14 dni. Dodatkowa wypłata 100% SU za pobyt na OIOM wskutek COVID-19.

 

Zwrot kosztów wycieczki szkolnej – Nowość!

Zwrot kosztu wycieczki szkolnej jeżeli wskutek NW lub choroby Ubezpieczony nie mógł w niej uczestniczyć.

Pomoc psychologiczna – Nowość!

Zwrot kosztów wizyt u psychologa lub psychiatry w przypadku śmierci rodzica lub rodzeństwa, próby samobójczej,
zdiagnozowania poważnego zachorowania, prześladowania w szkole/przedszkolu.

Poważne zachorowanie Ubezpieczonego – Nowość!

Wypłata 100% SU w przypadku zdiagnozowania: cukrzycy, dystrofii mięśniowej, guza śródczaszkowego, inwazyjnej choroby
pneumokokowej (IChP), niewydolności nerek, niewydolności wątroby, nowotworu złośliwego z białaczkami i chłoniakami,
śpiączki, zapalenia opon mózgowo-rdzeniowych. Dotyczy osób, które nie ukończyły 25. roku życia, a w przypadku cukrzycy
nie ukończyły 18. roku życia.

Trwały uszczerbek na zdrowiu wskutek NW z progresją

Wysokość świadczenia ustalana jest progresywnie wg poniższej tabeli i stanowi iloczyn procentu trwałego uszczerbku
na zdrowiu, współczynnika progresji i sumy ubezpieczenia:
1% – 25% = 1,0% SU za każdy 1% uszczerbku
26%–50% = 1,5% SU za każdy 1% uszczerbku
51%–65% = 2,0% SU za każdy 1% uszczerbku
66%–85% = 2,5% SU za każdy 1% uszczerbku
pow. 85% = 3,0% SU za każdy 1% uszczerbku
Zgodnie z progresją wypłata za 100% uszczerbku wynosi w poszczególnych wariantach od 30 000 zł do aż 150 000 zł.

Koszty leczenia Ubezpieczonego wskutek NW i koszty rehabilitacji Ubezpieczonego wskutek NW

Nie chcesz czekać na wizytę w publicznych placówkach medycznych?
Z ubezpieczeniem NNW Pakiet dla Dziecka w Generali nie musisz! Możesz skorzystać z powypadkowej prywatnej opieki
medycznej a my pokryjemy koszt leczenia i rehabilitacji Twojego dziecka, m.in.: koszt pierwszej wizyty lekarskiej, badań,
zabiegów w tym także dogoterapii i hipoterapii.

 

W celu zapoznania się z pakietami ubezpieczeń zapraszamy na stronę poniżej :

Oferta Ubezpieczenia NNW dziecka