Strona główna » Aktualności » Dotowane ubezpieczenie upraw rolnych – za niedługo zaczynamy.

Dotowane ubezpieczenie upraw rolnych – za niedługo zaczynamy.

uprawy ziemniaki kopia

Dotowane ubezpieczenie upraw rolnych – za niedługo zaczynamy.

W ciągu jednej chwili, zła pogoda może zniszczyć owoce Twojej ciężkiej pracy. Jedyne co możesz zrobić to przygotować się na takie zdarzenie wykupując ubezpieczenie swoich upraw.

Nie wiem czy wiesz, ale ubezpieczenie upraw, do 65% składki jest dotowane przez Państwo. Producenci rolni którzy pobierają dopłaty zmuszeni są do wykupienia takiego ubezpieczenia na co najmniej połowę swoich upraw na jedno wybrane ryzyko związane z niekorzystnym zjawiskiem klimatycznym – czyli np. od skutków gradobicia, przymrozków, huraganu, przezimowania upraw, czy też deszczu jak i suszy.

Jakie są zalety ubezpieczenia upraw?

Z pewnością do zalet należy zaliczyć fakt, że Państwo dofinansuję do Ubezpieczenia Upraw aż do 65% składki.

Jednak głównymi zaletami Ubezpieczenia Upraw jest :

 • odpowiedzialność za szkody już od 8% ubytku w plonie w wybranych ryzykach i uprawach,
 • maksymalna wypłata odszkodowania na poziomie 100% sumy ubezpieczenia w określonych ryzykach,
 • w ryzyku deszczu nawalnego odpowiedzialność za zastoiska wodne aż do 30 września,
 • odpowiedzialność za szkody na polu lub jego części,
 • brak stosowania udziałów własnych,
 • stała suma ubezpieczenia,
 • ubezpieczenie od ryzyka ognia po wykupieniu klauzuli szczególnej, bez względu na przyczynę powstania szkody ,
 • przejrzysty system wypłaty odszkodowania w ryzyku ujemnych skutków przezimowania ,
 • dwuetapowa likwidacja szkód (w przypadku szkód spowodowanych gradem i przymrozkami wiosennymi),
 • likwidacja szkód wykonywana wyłącznie przez fachowców z branży agro.

Jaki jest zakres ubezpieczenia upraw?

Oferujemy pakiety o szerokim zakresie ochrony ubezpieczeniowej, dzięki któremu możecie być pewni, że Wasze Uprawy ozime, jare, warzywa, owoce i inne, będą chronione przed :

 • ujemnymi skutkami przezimowania,
 • przymrozkami wiosennymi,
 • gradem,
 • deszczem nawalnym,
 • huraganem,
 • suszą.

Istnieję także możliwość w określonych pakietach rozszerzenia ochrony o dodatkowe klauzule, takie jak:

 • odpowiedzialność od 8% ubytku w plonie,
 • ochrona od ryzyka ognia
 • ochrona od zastoisk wodnych

UBEZPIECZENIE ZIEMIOPŁODÓW

Ubezpieczenie ziemiopłodów powstało z myślą o rolnikach, którzy po owocnych zbiorach swoich Upraw nie chcieliby zostać bez niczego..
Dlatego też, w swojej ofercie posiadamy ubezpieczenie ziemiopłodów, które będzie chroniło w trakcie przechowywania “owoców pracy” w budynkach, silosach czy piwnicach.

Składka za takie ubezpieczenie jest zależna od sumy ubezpieczenia.
Przykładowo wygląda to następująco :

 • 119 zł – suma ubezpieczenia 50 000 zł
 • 199 zł – suma ubezpieczenie 100 000 zł
 • 299 zł – suma ubezpieczenia 200 000 zł

Ubezpieczenie ziemiopłodów można ubezpieczyć w zakresie zdarzeń losowych od:

 • ognia,
 • huraganu,
 • powodzi,
 • zalania,
 • uderzenia pioruna,
 • przepięć,
 • kradzieży z włamaniem i rabunkiem.

Ubezpieczenie ziemiopłodów obejmuje zdarzenia z wariantu rozszerzonego oraz kradzież z włamaniem i rabunek