Strona główna » Aktualności » LLOYD’S – Drivers Casco – inny punkt widzenia na ubezpieczenia wypadkowe

LLOYD’S – Drivers Casco – inny punkt widzenia na ubezpieczenia wypadkowe

lloyds

LLOYD’S – Drivers Casco – inny punkt widzenia na ubezpieczenia wypadkowe

Co jest przedmiotem ubezpieczenia?

Przedmiotem ubezpieczenia jest będąca(e) następstwem wypadku komunikacyjnego związanego z użyciem pojazdu:

 • śmierć w wyniku takiego wypadku,
 • utrata dochodu wskutek całkowitej trwałej niezdolności do pracy,
 • utrata dochodu wskutek całkowitej okresowej niezdolności do pracy,
 • pobyt w szpitalu i rekonwalescencja,
 • pozostawanie w stanie śpiączki.
 • sumy ubezpieczenia są każdorazowo wskazane w polisie.

Gdzie obowiązuję ubezpieczenie?

 • Ubezpieczenie obowiązuje na całym świecie, 24 godziny na dobę.

Co należy do obowiązków ubezpieczonego?

Ubezpieczony jest obowiązany między innymi do:

 •  opłacenia składki w terminie i w sposób wskazany w polisie,
 •  w przypadku zgłoszenia roszczenia umożliwienia weryfikacji jego zasadności, w tym wyrażenia zgody na uzyskanie przez ubezpieczyciela lub jego przedstawicieli dostępu do dokumentacji medycznej.

Kiedy rozpoczyna się i kończy ochrona ubezpieczeniowa?

 • Ochrona ubezpieczeniowa rozpoczyna się z pierwszym dniem okresu ubezpieczenia wskazanego w polisie pod warunkiem terminowego opłacenia składki (lub jej pierwszej raty).
 • Ochrona ubezpieczeniowa wygasa:
  • z dniem końca okresu ubezpieczenia wskazanego w polisie,
  • z chwilą wypowiedzenia umowy ubezpieczenia przez ubezpieczającego,
  • odstąpienia od umowy ubezpieczenia.

 

W skrócie :

 • polisa chroni konsekwencje NNW (śmierć, śpiączka, uraz ciała, okresowa i trwała niezdolność do pracy) związanego z użytkowaniem pojazdu. Nie ma tu mowy o konkretnym pojeździe, czyli również rower, motocykl lub inny pojazd o ile porusza się pod drogach publicznych
 • nie mówimy o tym, że pojazd musi należeć do Ubezpieczonego, zatem w kontekście pieszego: ja jestem ubezpieczony w Drivers Casco, idę chodnikiem i zostałem potrącony przez samochód prowadzony przez innego kierowcę. Wskutek tego doznałem złamań i nie mogę przez 3 m-ce pracować. Mój nieszczęśliwy wypadek spełnia definicję WU, spowodował moją niezdolność do pracy oraz związany był z użytkowaniem pojazdu – zatem jako pieszy jestem chroniony tą polisą
 • renta miesięczna wypłacana jest po 30 dniach niezdolności do pracy klienta przez maks. 24 miesiące
 • za pobyt w szpitalu płacimy od 4 doby
 • czy kierowcy zawodowi lub motocykliści są wyłączeni z tego produktu? – NIE
 • czy ochrona działa na całym świecie? – TAK
 • wiek wstępu – od 18 do 65 roku życia