Strona główna » Aktualności » Ubezpieczenie GAP DIRECT – który wariant wybierzesz?

Ubezpieczenie GAP DIRECT – który wariant wybierzesz?

Ubezpieczenie GAP Szewcuzk

Ubezpieczenie GAP DIRECT – który wariant wybierzesz?

DEFEND GAP to pewność, że w przypadku wystąpienia szkody całkowitej w wyniku wypadku, klęski żywiołowej lub kradzieży, kierowca otrzyma z powrotem całą, kwotę zainwestowaną w zakup swojego pojazdu, a nie tylko jej część.

Korzyści płynące z posiadania polisy GAP?

  • Wysoki limit odszkodowania aż do 150 000zł w przypadku wypadku drogowego
  • Ochrona przed efektem spadku wartości pojazdu nawet przez 5lat!
  • Bezproblemowo wcześniejsza spłata zaciągniętego kredytu/leasingu.
  • Możliwość zakupu nowego pojazdu tej samej klasy/wartości co pojazd utracony.

Kto może przystąpić do DEFEND GAP?

Każdy kto kupuję pojazd do 3.5 tony, nie starszy niż 6 lat, którego wartość fakturowa nie przekracza 600 000zł oraz posiada ważną polisę AC
Pojazd powinien spełniać pozostałe zapisy OWU.

DEFEND GAP MAX to najlepszy wybór:

  • By w przypadku wystąpienia szkody całkowitej, odkupić auto tej samej klasy.
  • By chronić pojazd na okoliczność szkody całkowitej, spowodowanej wypadkiem, klęską żywiołową lub kradzieżą,
  • w przypadku posiadania polisy AC,
  • By zyskać proste i szybkie rozwiązanie przy wystąpieniu zdarzenia ubezpieczeniowego.

Warianty DEFEND GAP

DEFEND GAP MAX pokrywa różnicę pomiędzy fakturową ceną pojazdu, a wartością rynkową pojazdu wyliczoną przez ubezpieczyciela AC na dzień zaistnienia szkody całkowitej lub kradzieży. Wartość z faktury zakupu utrzymywana jest przez cały okres ubezpieczenia GAP czyli od 12 miesięcy do 60. Wariant ten dedykowany jest dla samochodów nowych i używanych do 6 roku.

DEFEND GAP MAX AC pokrywa różnicę pomiędzy wartością ze wznawianej polisy AC w przypadku pojazdy jeżdżącego a jego wartością rynkową z dnia szkody całkowitej. Wartość z polisy AC utrzymana jest przez cały okres ubezpieczenia GAP czyli od 12 do 60 miesięcy. Wariant ten dedykowany jest wszystkim, którzy chcą oferować GAP dotychczasowym posiadaczom polis AC. Polisa taka może być sprzedana w okresie 30 dni od daty wznowienia polisy AC.

DEFEND GAP TRUCK MAX pokrywa różnicę pomiędzy wartością fakturową zakupionego pojazdu a jego wartością rynkową z dnia szkody całkowitej. Wartość z Faktury Zakupu utrzymywana jest przez cały okres ubezpieczenia GAP tj od 12 do 60 miesięcy. Wariant ten przeznaczony jest do samochodów nowych i używanych do 6 roku. Polisa GAP może być sprzedana w okresie 120 dni od daty zakupu pojazdu.

DEFEND TRUCK MAX AC pokrywa różnicę wartością ze wznawianej polisy AC w przypadku pojazdu jeżdżącego a jego wartością rynkową z dnia szkody całkowitej. Wartość z polisy AC utrzymywana jest przez cały okres ubezpieczenia GAP czyli od 12 do 60 miesięcy. Wariant ten dedykowany jest wszystkim którzy chcą oferować GAP dotychczasowym posiadaczom polis AC. Polisa GAP może być sprzedana w okresie 30 dni od daty wznowienia polisy AC