Strona główna » Aktualności » Warta POSAG – zabezpieczenie dla Twoich dzieci

Warta POSAG – zabezpieczenie dla Twoich dzieci

szewczuk

Warta POSAG – zabezpieczenie dla Twoich dzieci

WARTA POSAG to program oszczędnościowo-ochronny, skierowany do rodziców, opiekunów, dziadków i wszelkich innych osób, które chcą zapewnić dziecku finansowe bezpieczeństwo.

JAKIE ZABEZPIECZENIE MA DZIECKO? 

W opcji podstawowej polisa gwarantuje wypłatę dziecku określonej kwoty na koniec okresu wskazanego w polisie. W przypadku gdyby Cię przy nim zabrakło, to Warta przejmie opłacanie składki do końca umowy.
 
 Dodatkowo zakres ochrony można rozszerzyć o następujące umowy dodatkowe:
 
  • śmierć ubezpieczonego w wyniku wypadku
  • przejęcie opłacania składki w przypadku niezdolności do pracy ubezpieczonego
  • renta posagowa ubezpieczonego 
  • renta posagowa współubezpieczonego
  • przejęcie opłacania składki w przypadku śmierci współubezpieczonego
  • powstanie uszczerbku na zdrowiu dziecka w wyniku wypadku
  • wystąpienie u dziecka poważnego zachorowania
  • pobyt dziecka w szpitalu

RENTA POSAGOWA

W przypadku śmierci rodzica lub opiekuna (ubezpieczonego) dziecko będzie otrzymywało miesięczną rentę w wybranej wysokości. Renta wypłacana jest od dnia śmierci ubezpieczonego do końca okresu ubezpieczenia.
W momencie zawierania umowy ubezpieczenia sam decydujesz jaki poziom renty będzie najbardziej odpowiedni, do wyboru masz następujące kwoty: 500 zł, 750 zł, 1 000 zł, 1 500 zł, 2 000 zł lub 3 000 zł miesięcznie. Wysokość renty posagowej współubezpieczonego nie może być wyższa niż wysokość renty ubezpieczonego.

UMOWY DODATKOWE CHRONIĄCE DZIECKO

Trwały uszczerbek na zdrowiu dziecka w wyniku wypadku – w razie wypadku, wskutek którego dziecko dozna trwałego uszczerbku na zdrowiu, wypłacone będzie świadczenie, którego wysokość zależy od stopnia uszczerbku określonego w tabeli w OWU.
 
Pamiętaj! Przy poważniejszych urazach wypłacane jest maksymalnie 100 proc. sumy ubezpieczenia z tytułu jednego wypadku.
 
Poważne zachorowanie dziecka – w sytuacji, gdy u dziecka zostanie zdiagnozowana choroba znajdująca się na liście poważnych zachorować w OWU (np. nowotwór złośliwy, cukrzyca, wirusowe zapalenie mózgu, niewydolność nerek), zostanie wypłacona jednorazowo kwota wskazana w umowie;
 
Pobyt dziecka w szpitalu:
– w razie pobytu wskutek wypadku, zostanie wypłacone świadczenie w wysokości 200 zł za każdy dzień pobytu,
– w razie pobytu z powodu choroby, który trwał min. 6 dni, zostanie wypłacone świadczenie w wysokości 100 zł za każdy dzień pobytu. 

ILE KOSZTUJE TAKA POLISA?

Wysokość składki określana jest indywidualnie, a jej wysokość zależy np. od wieku osoby ubezpieczonej, czasu trwania umowy czy wybranego zakresu ubezpieczenia. Składka opłacana jest regularnie tj. miesięcznie, kwartalnie, półrocznie lub rocznie a jej minimalna wysokość wynosi: